Rozhovor s Giuseppe Ottaviani – „Trávím se svojí rodinou více času, než mí přátelé“

For English click here.

Jste-li pravidelnými čtenáři našeho blogu, určitě si vzpomenete, že jeden rozhovor s Giuseppe Ottavianim jsme publikovali zhruba před rokem. Tenkrát jsme se hodně ptali na jeho novou show Live 2.0. V dnešním rozhovoru, který vznikl ve spolupráci s pořadateli Tranceformers, částečně navážeme. Dozvíte se, jak se show Live 2.0 daří, jakou Peppe za ten rok ušel cestu, a na závěr trochu odlehčíme.

Ahoj Peppe, přijde mi to skoro jako včera, když jsem se chystal na náš rozhovor. Tenkrát jsi vystupoval v brněnském EXITu. Byla to skvělá párty. Co se od té doby změnilo? Jsi už zdravotně v pořádku?

Jo, bylo to super. Jednu chvíli to ale vypadalo, že kvůli infekci ucha vůbec nedorazím, ale chtěl jsem přijet. Asi to nebylo úplně nejlepší rozhodnutí, následující dny byly hodně bolestivé, ale stálo to zato. Takže hlavní změnou je, že už jsem naprosto zdráv a nemusím nosit ta elegantní, ochranná sluchátka. 🙂

Jak se ti daří s tvojí show Live 2.0? Moc se mi líbila například Arminova reakce v ASOT 832, kdy po chvíli vytasil telefon a začal si tě nahrávat. To se u ostatních hostů moc často nestává…

Live 2.0 nikdy nezklame. Většinou je to nejlepší v malých klubech, kde jsem blízko publiku a lidé mohou vidět, co dělám a jak se hudba mění, když klikám na všechna ta tlačítka a hraji si s knoflíky. Je to vlastně moje neojblíbenější hračka, takže mě většinou uvidíte celou dobu se usmívat, což také výrazně ovlivňuje náladu lidí, kteří si mě přišli poslechnout.

A co label GO Music? Daří se?

To teda jo. I když nepouštíme ven mnoho tracků. Chci zachovat exkluzivitu a vydávat zhruba jeden track měsíčně. Kvalita nad kvantitou je moje motto. V podstatě si šáhnu na každý release. Je to nový koncept labelu, pohraji si s posledními fázemi produkce, sem tam něco vyladím a upravím track tak, aby se mi líbil. Nakonec jej zmasteruji. To dělám zejména proto, že potřebuji track importovat do mého Live 2.0 setupu.

Máš nějaké novinky ohledně PureNRG? Nedávno jste byli na Luminosity a Airbeat One festivalu. Bude letos ještě nějaká show, kterou jste neoznámili? Případně, chystáte nějaký nový release?

Máme teď oznámené nové show – budeme hrát v Polsku na Sensation White a na akci Pure Trance během Amsterdam Dance Event. Plánujeme vydání nového tracku, a také pracujeme na něčem hodně zajímavém, o čem ti toho nemůžu moc povědět. 🙂

Vím, že nemáš rád osobní otázky, mnoho fanoušků ale zajímá, jak se ti daří skloubit osobní a profesní život, obzvláště, když máš 2 děti?

Nikdy neříkám, že nemám rád osobní otázky, jen se na ně lidé moc neptají.

No, není to jednoduché, mým dětem je 8 a 6 let a vyžadují moji přítomnost více než dříve. Avšak je zde pár věcí, které mi pomáhají vše zvládat. Nejezdím tour, i když mám, řekněme pár vystoupení v USA, nikdy zde nezůstávám a vždy přiletím domů, po každé show. Takhle to dělám vždycky. Dokonce už si před/po vystoupení neberu dny volna, abych zrelaxoval nebo navštívil nějaká místa. Pokud je to možné, vracím se prvním dostupným letem domů. Bohužel, tohle neplatí pro Austrálii, ta je totiž zatraceně daleko.

Další důležitou věcí je moje studio, které mám doma. Děti sem mohou kdykoliv přijít. Každý den se starám o jejich snídani, vozím je do školy a potom jim připravím oběd. Všechno jsou to malé věci, které nám však vytváří silný vztah, takže mě v podstatě vidí celý týden a pryč odlétám až na víkend. Upřímně, když se podívám na moje přátele a jejich „normální práce“, trávím se svojí rodinou více času, než oni.

Jak se podle tebe bude vyvíjet trance & progressive hudba v následujících letech? Přeješ si, aby se vyvíjela určitým směrem (jakým)?

To je jako ptát se mě, jak bude vypadat nový iPhone 12. Vůbec nemám ponětí, hudba je nepředvídatelná, což je také důvod, proč mě tak baví. Dá se vycítit, co se stane v následujícím půl roce, ale i tak to není jisté. Co mohu říci, trance se pořád vyvíjí, a přináší nové prvky z jiných žánrů. Dobrým příkladem je využívání psytrance linek v trance produkci. Upřímně, nevadí mi to, věci jsou pak svěžejší, a dokud to zůstává v určitých hranicích (hranice, které definují trance žánr), je to v pořádku a docela zábava. Takže nové prvky a zvuky jsou z mé strany více než vítány do doby, dokud jsou melodie hlavním těžištěm „hudby s duší“, kterou nazýváme trance.

Malý vtípek na závěr… Dovolili jsme si z tebe trochu vystřelit. Snad se nebudeš zlobit. Ten pán vlevo je jedna z hlavních postav kultovního českého filmu Vesničko má středisková. Kdybys chtěl hrát ve druhém díle, tak to nejspíš můžeme zažídit. 🙂

Hahaha, podoba tam sice je, ale nesměli byste po mě chtít, abych mluvil česky.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na tvůj set v Ostravě.

Děkuji za interview, vždy je mým potěšením přijet a zahrát pro vás. Opatrujte se a uvidíme se brzy.

Tento rozhovor vznikl ve spolupráci s pořadateli akce Tranceformers 2018.


Další rozhovory – Tranceformers 2018

Giuseppe Ottaviani – Interview for ASOT CZ

Hi Peppe, it’s almost like yesterday when I was getting ready for our first interview. You performed at EXIT in Brno at the time. It was a great party. What has changed since then? What about your health, are you all right?

It was a great party indeed. I was about to cancel the show because of my ear infection but I wanted to do it anyway. It wasn’t the right choice as expected, the next few days were quite painful but definitely worth it. So the real big change is that my ear is completely healed now and I don’t need to wear those fancy protective headphones.

What are the reactions on your Live 2.0 show? I really liked Armin’s reaction in ASOT 832, when he pulled out the phone and started recording (he was really impressed). That does not happen very often to other guests…

The Live 2.0 never fails to impress and it usually gets the best reactions in small clubs where I’m close to the crowd and people can actually see what I do and how the music reacts to all those buttons and nobs that I’m playing with. Ultimately it’s my favorite toy so you see me smile all the time which also affects the mood of people watching me playing with that.

What about the GO Music label? Is it prospering?

Yes, it is. You don’t see many releases though, I like to keep it exclusive and only release a track every month, or so. Quality over quantity is the motto and I do put my hands on every single release. That’s the new concept of the label, I jump into the very final step of the production process and I tweak things here and there to adjust the track to my likes and then I master it. This is also because I need the stems of the track to be imported into my Live 2.0.

Do you have any news about PureNRG? You recently were at the Luminosity and Airbeat One Festival. Will there be another show you didn’t announce this year? Or, are you going to get a new release?

We have new shows lined up, I think the next one is Sensation White in Poland and Pure Trance at ADE. We are also scheduling a new single release plus working on new exciting stuff. Can’t tell you much here. 🙂

I know you do not like personal questions, but many fans are wondering how you can combine your personal and professional life, especially when you have two children?

I never say I don’t like personal questions, just people don’t ask them much.

Well, it’s not an easy task especially now that my two kids are already 8 and 6 and they require my presence even more than before but there are few things that help me with that. I don’t do tours, even if a have, say, few gigs in the USA I never stay there but always fly in and out, coming home after every show. And this applies to every show I have, I don’t take free days to relax or visit places anymore, I’m more like taking the latest flight available to the gig and the first one to come back when possible. Unfortunately, this doesn’t apply to Australia, that’s still bloody far away from.

The other thing is my studio is in my house and the kids can come in and out at any time. I take care of their breakfast every day and bring them to school and prepare the meal for lunch. All small things that keep my relationship with them quite strong, so they basically see me all week long and I fly away on the weekend. Honestly, if I look around to my friends and their „normal jobs“ I do spend way more time with my family that what they spend with theirs.

How do you think trance & progressive music will develop in the following years? Do you wish it to evolve in a certain direction? Which one?

This is like asking me how the new iPhone 12 will look like. I have no idea and music is quite unpredictable, which is also why it excites me. You feel what’s gonna happen in the next 6 months but it’s not clear afterward. What I can say is that Trance continuously evolves, also embracing elements from different genres. A good example is the heavy use of Psytrance bass lines in Trance productions. Honestly, I don’t mind that, it keeps things fresh and as long as we keep staying within certain limits (limits that define Trance as a genre) it’s all good and fun for me. So new elements, new sounds are more than welcome as long as the big melodies are still the main focus of this „music with a soul“ that we call Trance.

A little joke at the end… I hope you will not be angry at us. The guy on the left is one of the main figures of cult Czech film “My Sweet Little Village”. If you want to play in the 2nd part, let us know. We could probably arrange something. 🙂

Hahaha, that would be awesome as long as you don’t ask me to speak Czech.

Thank you for the interview and we are looking forward to your set in Ostrava.

Thank you guys for the interview, it’s always a pleasure to come and play for you. Take care and see you soon.

This interview was created in collaboration with the organizers of the Tranceformers 2018 event.