Rozhovor s Airwave – „V jednu dobu jsem málem skončil jako bezdomovec“

For English click here.

Je nám ctí odstartovat sérii rozhovorů s DJs, kteří vystoupí na akci Tranceformers v Ostravě již v pátek 21. září. Prvním vyzpovídaným je DJ Airwave (prosím, neplést s Rank 1 a jeho trackem Airwave), vlastním jménem Laurent Christian Georges Véronnez. Za svoji kariéru vydal 7 alb, desítky releasů a několik kompilací. Znát jej můžete pod mnohými pseudonymy jako např. Cloud 69, Cosmic Junkie, Indoctrinate, L-Vee, Larry Laffer, Laurent Véronnez, Lolo a mnohými dalšími. S Airwave jsme se zaměřili především na hudební produkci, jeho kariéru a současný stav trance & progressive music.

Ahoj Airwave, svůj první track jsi vydal již v roce 1998. To je již 20 let. Když se za těmi 20 lety ohlédneš, uvědomuješ si ten obrovský kus cesty, co jsi ušel?

Technicky vzato to bylo v roce 1999. Svůj první track I Want To Believe, jsem vydal v lednu roku 1999. A abych byl upřímný, nepatřím k lidem, kteří by se často dívali do historie, i když jsem zatím na svoji kariéru extrémně pyšný. Takže až příští rok budu slavit 20 let Airwave, rád bych udělal něco speciálního.

Je obdivuhodné, že se celou kariéru držíš svého soundu (na rozdíl od mnoha DJs). Většina tvé hudby nevybočuje ze zajetých kolejích. Čím to je? Myslíš si, že na tebe má okolí, a zejména komerce menší vliv?

Děkuji. Nedělám to účelně. Jednoduše poslouchám svoje srdce a ne negativisty. V byznysu je jich spousta. Říkají, že tak to ve světě chodí a bla bla bla. Odpusťme jim, není to jejich chyba. Jde o to, že jakmile máš sen, nic ti nemůže stát v cestě. Držím se svého plánu už od 14 let. Vždy jsem se ho držel a soustředil se na to, abych ho naplnil. Nikomu jsem však o tomto plánu (snu) neřekl. Chráním ho před vnějším světem. A jsem za to rád. Pomalu tento plán realizuji – produkuji tracky a lidem se líbí. Existují horší způsoby, jak vydláždit cestu k osobnímu úspěchu.

V rozhovoru pro Trancerepublic jsi uvedl, že nesnášíš pojem „producer“. Proč?

Je to moje old-schoolová slabost. Původně byl totiž producent člověk, který investoval peníze a udával směr, zatímco zbytek byl dodělán skladatelem, případně textařem, mixing inženýrem, členy skupiny (pokud vůbec nějací byli). V současné době si všichni říkají producenti, i ti, kteří sedí ve studiu a říkají „tohle ano“ a „tohle ne“ zatímco se trpělivě dívají na skladatele a opravdoví umělci se potí za svými stroji. Vídávám mnoho lidí, kteří si nechají obrandovat track, jež vůbec nesložili a často ani neví, jak hrát hudbu. To je důvod, proč nesnáším, když mě lidé nazývají producentem. Jsem nadšený specialista do syntezátoru, který je schopný složit hudbu a dát vše dohromady, a doručit tak finální produkt – tvůrce, pokud chcete. Dělám vše od A do Z. V tom nejlepším i nejhorším. Dalo by se říci, že bych se měl spoléhat na více lidí. Avšak má touha po absolutní kontrole je někdy spíše přítěží.

„Vídávám mnoho lidí, kteří si nechají obrandovat track, jež vůbec nesložili a často ani neví, jak hrát hudbu.“ – Airwave

Tvoje hudba je plná emocí… Jak se ti daří, promítnout je do tracku? Je to umění, dar, nebo jak bys to popsal?

Pokud je to tvůj názor, v tom případě máš moji věčnou vděčnost. Těší mě, že to říkáš. To je to, pro co žiji! Je to pro mě čistá fyzika – prostě dám věci dohromady a snažím se jim dát lidský dotek, nedokonalost. Nedokonalost je nádherná, nebo je to naopak?

Nemáš pocit, že je v dnešní době až příliš releasů? Je těžké se dostat ke kvalitním trackům od neznámých DJs, pokud je nepodpoří známější jména… Přijde mi, že převažuje kvantita nad kvalitou. Nebo se na to díváš spíše pozitivně?

Pro mě osobně ještě nebyla lepší doba. Protože se potřebuješ zahrabat opravdu hodně do sebe, aby sis uvědomil, co se ti líbí a co chceš hrát. Bez ohledu na žánr, poslouchám hodně nahrávek. A učím se z nich. Život je plný nádherné hudby pro uši těch, kteří ji hledají.

„Život je plný nádherné hudby pro uši těch, kteří ji hledají.“ – Airwave

Frustruje tě někdy nedoceněnost opravdových hudebníků, kteří mají k vášeň hudbě, a přespřílišná pozornost„one track DJ stars“? Internetem jednu dobu koloval vtip, že kvalitní trance producenti nemají „co žrát“…

Budu mluvit za sebe, už jsem si tím jednou prošel a řeknu ti… V jednu dobu jsem málem skončil jako bezdomovec. Ale pravdou je, že jsem se z toho hodně poučil. Existují 3 věci, které mohu říci. Zaprvé, nikdo tě nezachrání od reality. Máš sen, splň si ho, drž se plánu, neposlouchej ostatní, kteří v tebe nevěří.

Zadruhé, pokud se tvému tracku nedaří, neházej to na ostatní – na lidi, na scénu. Ale nehaž to ani na sebe. Opravdoví umělci se neustále učí. Nauč se své lekce, vyrůstej, staň se lepší verzí sebe sama.

A za třetí, nedívej se na ostatní. Máš pouze jeden život, a pokud se budeš neustále srovnávat s ostatními, zničíš si ho – a to by bylo hloupé. Pouze TY víš, co tě udělá lepším člověkem – jak pro sebe, tak pro ostatní.

Myslíš si, že trance hudba přitahuje určitou skupinu lidí? Nebo se to nedá takto generalizovat?

Existuje doslova miliarda možností, které by vysvětlily, proč se nám líbí specifický žánr. Avšak, je to jen žánr. Nálepka umístěná na kousky hudby s podobnými rytmy a melodiemi. Nemůžeš porovnávat moji hudbu s 140 BPM uplifting trance (lol).

„Nemůžeš porovnávat moji hudbu s 140 BPM uplifting trance (lol).“ – Airwave

Jak se podle tebe bude vyvíjet trance & progressive hudba v následujících letech? Přeješ si, aby se vyvíjela určitým směrem (jakým)?

Trávím příliš mnoho učením, jak sebe samého stále zdokonalovat. Nepřeji si, aby se žánr vyvíjel určitým směrem. Přenechám to lidem, kteří nutně potřebují žánrově označovat tracky, které by měli poslouchat. Soustředím se na svou vlastní cestu.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na tvůj set v Ostravě.

Děkuji, bylo mi potěšením odpovědět na tvoje otázky. Také už se těším!

Tento rozhovor vznikl ve spolupráci s pořadateli akce Tranceformers 2018.


Airwave – Interview for ASOT CZ

Hi Airwave, you released your first track in 1998. It’s been 20 years! When you look back over those 20 years, do you realize the huge part of the way behind you?

Technically it’s 99. I released my first Airwave track, I want to Believe, in January 99. To be honest, I’m not of those people looking back too often, even though I am extremely proud of my career so far. Next year though as we’ll celebrate 20 years of Airwave, I’d love to make something special.

It is admirable that you keep your sound the whole time (unlike many DJs). Most of your music does not deviate from the rails. Why is it? Do you think there is less influence on you and especially from the commerce scene?

Thanks! I don’t do it on purpose. I just listen to my heart and not to the Nay-sayers of this business. There are enough of them. They tell you that it’s the way of the world, and blah blah. Let’s forgive them, it’s not their fault. It’s just that once you have a dream, nothing can stand in your way. I stick to my original plan from when I was 14 years old. It’ll always be my main focus until I make it happen. But that dream of mine that keeps me going for all these years, I keep it for myself. I protect it from the outside world. So I’m glad to keep going, I make these tracks, slowly moving towards my original plan, and people love it. There are worse ways to pave the path to your personal accomplishment.

In an interview with Trancerepublic, you said you hate the term „producer“. Why?

It’s an old-school weakness of mine. Originally the producer was just the guy investing the money and giving an art direction while the rest was done by the composer, the lyricist eventually, the mixing engineer, the band members if any… Nowadays anyone calls himself a Producer, even those who just say yay or nay while sitting in the studio, patiently looking at the composers and the real artists sweating behind their machines. I see a lot of people putting their names on records they haven’t made as they don’t even know how to play music. That’s the reason why I hate when people call me a producer. I’m an enthusiastic synthesizer specialist who’s able to compose music and put it together to deliver a final product. A creator if you want. I do everything from A to Z for the best and the worst. That said, I should rely on more people. This control freak attitude of mine is tricking me at times.

„I see a lot of people putting their names on records they haven’t made as they don’t even know how to play music.“ – Airwave

Your music is full of emotions… How are you do that? Is it art, gift, or how would you describe it?

If that is your opinion, well, my eternal gratitude. It makes me happy that you think that! It’s what I’m living for! It’s pure physics to me, I just put things together, and try to give them a human touch, imperfect. Imperfect is beautiful, or is it the opposite?

Do you think that there are too many releases nowadays? It’s hard to get to quality tracks from unfamiliar DJs if they are not supported by more familiar names… My opinion is that quantity exceeds quality. Or do you find it as a positive trend?

There’s never been a better period than now for me. Because you really need to dig deep inside yourself to know what you really like and want to play. Regardless of the genres, I listen to a lot of records. And learn a lot from that. Life is so full of beautiful music for the ears of those who look for it.

„Life is so full of beautiful music for the ears of those who look for it.“ – Airwave

Aren’t you frustrated by the fact that a lot of true musicians with the passion for music get little or no appreciation? And over-the-top there is a lot of „one-track DJ stars“? There was a joke around the Internet that the quality trance producers don’t have „what to eat“…

I’ll speak for myself, I’ve been through this before and I’m even going to tell you… I almost ended up homeless at some point. But the truth is that I’ve learned a lot from this. There are three things I can tell. First, that’s that no one is going to save you from reality. You have a dream, make it come true, stick to your plan, don’t listen to others who don’t believe in you.

Secondly, if your track doesn’t make it, don’t blame others, the people, the scene. And don’t blame yourself either. A true artist learns perpetually. Learn your lessons, grow up, become the best version of yourself.

Thirdly, don’t look at others. You only have one life, and you want to ruin by comparing yourself to others constantly, which is stupid. Only YOU know what is going to make you a better person, for yourself and the others.

Do you think trance music attracts a certain group of people? Or we cannot talk about that like this?

There are literally billions of possibilities in one’s brain that would explain why we like this specific genre. But it’s just a Genre, a sticker placed on a bunch of music pieces in a similar area. That said, you can’t compare my stuff to 140 Uplifting. LOL

„You can’t compare my stuff to 140 Uplifting.“ – Airwave

How do you think trance & progressive music will develop in the following years? Do you wish it to evolve in a certain direction? Which one?

I am spending too much time learning how to become a better version of myself constantly, I do not wish a genre to evolve in a direction. I leave it to people who need a genre stamp on the records they should listen to. I focus on my path.

Thank you for the interview and we are looking forward to your set in Ostrava.

Thank you it was my pleasure to answer your questions Today, looking forward to it too!

This interview was created in collaboration with the organizers of the Tranceformers 2018 event.